آدرس مطب دکتر جعفری نسب

تهران-خیابان پاسداران-نبش بوستان یکم(زمردیان)-پلاک ۲۰۱-طبقه دوم-واحد ۹